Cân đếm điện tử Jadever SKY-C 300g 600g 1200g 1500g 3000g

2.900.000 ₫ 3.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm 10% VAT) Còn hàng
Ưu đãi chỉ có tại Cân Gia Phát