Cân điện tử cân mít JWI-710 1 tấn có dốc 2 bên cân xe mít bội mít

15.500.000 ₫ 16.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm 10% VAT) Còn hàng
(Mức cân - bàn cân)
Ưu đãi chỉ có tại Cân Gia Phát