Cân treo điện tử Cas THZ 1 tấn / 0,5kg | 2 tấn / 1kg

12.000.000 ₫ 13.400.000 ₫
(Giá chưa bao gồm 10% VAT) Còn hàng
Ưu đãi chỉ có tại Cân Gia Phát