88 sản phẩm trongCas - Korea
-10%
Cân điện tử Cas DB-1H 60kg 150kg 200kg

Cân điện tử Cas DB-1H 60kg 150kg 200kg

5.400.000 ₫
6.000.000 ₫
-4%
Cân đếm điện tử Cas EC 3kg 6kg 15kg 30kg HÀNG BÁN CHẠY
-10%
Cân điện tử Cas CT-100 (P) tính tiền in bill 3kg 6kg 15kg 30kg HÀNG BÁN CHẠY
-10%
Cân tính tiền in hóa đơn Cas CT-100 (B) 3kg 6kg 15kg 30kg HÀNG BÁN CHẠY
-7%
Cân xe di động Cas RW-2601P (indicator)

Cân xe di động Cas RW-2601P (indicator)

35.000.000 ₫
37.500.000 ₫
-9%
Cân xe đi động Cas RW-10L 10 tấn / 5kg

Cân xe đi động Cas RW-10L 10 tấn / 5kg

60.000.000 ₫
66.000.000 ₫
-9%
Cân xe di động Cas RW-05L 5 tấn / 2kg

Cân xe di động Cas RW-05L 5 tấn / 2kg

59.000.000 ₫
65.000.000 ₫
-11%
Cân xe di động Cas RW-10S 10 tấn / 5kg

Cân xe di động Cas RW-10S 10 tấn / 5kg

49.000.000 ₫
55.000.000 ₫
-8%
Cân xe di động Cas RW-05S 5 tấn / 2kg

Cân xe di động Cas RW-05S 5 tấn / 2kg

40.500.000 ₫
44.000.000 ₫
-8%
Cân treo điện tử Cas THD 30 tấn / 10kg

Cân treo điện tử Cas THD 30 tấn / 10kg

190.000.000 ₫
207.000.000 ₫
-8%
Cân treo điện tử Cas THD 20 tấn / 10kg

Cân treo điện tử Cas THD 20 tấn / 10kg

145.000.000 ₫
157.000.000 ₫
-8%
Cân treo điện tử Cas THD 15 tấn / 10kg

Cân treo điện tử Cas THD 15 tấn / 10kg

115.000.000 ₫
125.000.000 ₫
-7%
Cân treo điện tử Cas THD 10 tấn / 5kg

Cân treo điện tử Cas THD 10 tấn / 5kg

67.000.000 ₫
72.000.000 ₫