11-9

2021

Chế độ bảo hành

Chế độ bảo hành cân điện tử ở CANDIENTU.SHOP. Tùy mỗi loại cân điện tử mà thời gian bảo hành khác nhau: bảo hành 3 tháng, bảo hành 3 tháng, bảo hành 12 tháng, bảo hành 18 tháng hoặc bảo hành 24 tháng.

11-9

2021

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán tiền mua cân điện tử và phụ kiện cân điện tử ở CANDIENTU.SHOP, thanh toán tiền mặt, thanh toán chuyển khoản, được kiểm tra cân rồi mới thanh toán tiền.