16 sản phẩm trongOCS - China
-7%
Cân treo điện tử OCS-GGE 1 tấn

Cân treo điện tử OCS-GGE 1 tấn

3.900.000 ₫
4.200.000 ₫
-7%
Cân treo điện tử OCS-GGE 2 tấn

Cân treo điện tử OCS-GGE 2 tấn

4.200.000 ₫
4.500.000 ₫
-7%
Cân móc treo OCS 2 tấn

Cân móc treo OCS 2 tấn

6.400.000 ₫
6.900.000 ₫
-7%
Cân móc treo OCS 3 tấn HÀNG BÁN CHẠY

Cân móc treo OCS 3 tấn

6.800.000 ₫
7.300.000 ₫
-6%
Cân móc treo OCS 5 tấn

Cân móc treo OCS 5 tấn

8.100.000 ₫
8.600.000 ₫
-5%
Cân móc treo OCS 10 tấn

Cân móc treo OCS 10 tấn

10.500.000 ₫
11.000.000 ₫
-8%
Cân treo điện tử JJE 2 tấn

Cân treo điện tử JJE 2 tấn

5.700.000 ₫
6.200.000 ₫
-8%
Cân treo điện tử JJE 3 tấn HÀNG BÁN CHẠY

Cân treo điện tử JJE 3 tấn

5.700.000 ₫
6.200.000 ₫
-7%
Cân treo điện tử JJE 5 tấn HÀNG BÁN CHẠY

Cân treo điện tử JJE 5 tấn

6.700.000 ₫
7.200.000 ₫
-5%
Cân treo điện tử JJE 10 tấn HÀNG BÁN CHẠY

Cân treo điện tử JJE 10 tấn

9.000.000 ₫
9.500.000 ₫