25 sản phẩm trongOhaus - USA
-2%
Cân điện tử Ohaus AX224 220g/0.0001g

Cân điện tử Ohaus AX224 220g/0.0001g

27.500.000 ₫
28.000.000 ₫
-8%
Cân điện tử Ohaus NVT6201 6200g/0.1g

Cân điện tử Ohaus NVT6201 6200g/0.1g

4.600.000 ₫
5.000.000 ₫
-9%
Cân điện tử Ohaus NVT4201 4200g/0.1g

Cân điện tử Ohaus NVT4201 4200g/0.1g

4.200.000 ₫
4.600.000 ₫
-10%
Cân điện tử Ohaus NVT2201 2200g/0.1g

Cân điện tử Ohaus NVT2201 2200g/0.1g

3.500.000 ₫
3.900.000 ₫
-8%
Cân điện tử Ohaus NV622 620g/0.01g

Cân điện tử Ohaus NV622 620g/0.01g

4.600.000 ₫
5.000.000 ₫
-9%
Cân điện tử Ohaus NV422 420g/0.01g

Cân điện tử Ohaus NV422 420g/0.01g

4.200.000 ₫
4.600.000 ₫
-10%
Cân điện tử Ohaus NV222 220g/0.01g

Cân điện tử Ohaus NV222 220g/0.01g

3.500.000 ₫
3.900.000 ₫
-2%
Cân điện tử Ohaus AX223 220g/0.001g

Cân điện tử Ohaus AX223 220g/0.001g

17.500.000 ₫
17.900.000 ₫
-6%
Cân điện tử Ohaus SPX2202 2200g/0.01g

Cân điện tử Ohaus SPX2202 2200g/0.01g

5.800.000 ₫
6.200.000 ₫
-5%
Cân điện tử Ohaus SPX622 620g/0.01g

Cân điện tử Ohaus SPX622 620g/0.01g

5.200.000 ₫
5.500.000 ₫
-5%
Cân điện tử Ohaus SPX223 220g/0.001g

Cân điện tử Ohaus SPX223 220g/0.001g

6.200.000 ₫
6.500.000 ₫
-7%
Cân điện tử Ohaus SPX222 220g/0.01g

Cân điện tử Ohaus SPX222 220g/0.01g

4.300.000 ₫
4.600.000 ₫